1 2 3

Като главен двигател на нашите съвместни изяви г-н Бенев винаги много точно, в срок и с висок професионализъм изпълняваше поетите ангажименти. Благодарение на тези си качества той се нареди сред нашите предпочитани партньори и съмишленици.

Татяна Цанкова - директор "Дом на хумора и сатирата"