1 2 3

Препоръчваме Димитър Бенев като отличен професионалист и надежден партньор при отразяване на събития и продукции за различни рекламни цели.

доц. д-р Ангел Гоев - директор на АЕК "Етър"