1 2 3

С г-н Бенев работим от няколко години по проекти свързани с маркетинг в интернет пространството, поддържа ефективно информацията от и за Архитектурно - етнографски комплекс "Етър", в социалните мрежи

доц. д-р Ангел Гоев - директор на АЕК "Етър"